COVID-19 INFORMÁCIÓK
és UTAZÁSI SZABÁLYOK

Információk a biztonságos külföldi utazásodhoz

Kérdések és válaszok formájában gyűjtöttük össze a külföldi utazásokra vonatkozó általános információkat, illetve az egyes országokra jelenleg érvényben lévő be- és hazautazási szabályozásokat.

Milyen ÁLTALÁNOS beutazási szabályok ÉRVÉNYESEK a külföldre történő utazásokra? Csak oltási igazolással utazhatok külföldre?

Az adott ország beutazási szabályairól a Konzuli Szolgálat honlapján tud tájékozódni: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Külföldről hazafelé milyen ÁLTALÁNOS szabályok érvényesek jelenleg?

A Kormány 2020. szeptember 1- i 408/2020. rendeletében szabályozta a magyar állampolgárok hazatérésének feltételeit a járványhelyzet idején.

A rendelet 2021. április 29-i és 2021. május 6-i módosítása értelmében az illetékes magyar hatóságok által kiállított érvényes védettségi igazolvány, s érvényes személyazonosító igazolvány birtokában annak tulajdonosa, illetve a vele együtt utazó, felügyelete alá tartozó, 18 évet be nem töltött személyek korlátozás nélkül hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére.

Amennyiben nincs védettség igazolványuk, beutazás esetén 10 napos karantén van érvényben, melyet két negatív PCR teszttel lehet feloldani.
Erről részletesen a következő linken található tájékoztatás:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

Milyen be- és hazautazási feltételek érvényesek országok szerint?

Horvátország

Jelenlegi szabályozások és kormányzati megállapodás értelmében Horvátországba az alábbi 5 féle módon lehet beutazni:


Horvátország vonatkozásában általános határátlépési korlátozás van érvényben az EU azon tagállamaiból érkezők számára, akik nem rendelkeznek az Unióban kölcsönösen elfogadott, érvényes digitális COVID igazolással.


 1. Digitális COVID igazolás felmutatásával és érvényes útiokmányok birtokában mentesülnek a határátlépési korlátozások alól.


 1. Digitális COVID igazolás hiányában az alábbi 5 módon utazhatnak:


a, Teljes oltottsággal rendelkeznek: FŐSZABÁLY szerint, a COVID-elleni védőoltások megszerzését igazoló igazolás felmutatása a határátlépésnél mentesít a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben a beutazó a határátlépés napján igazolni tudja, hogy a kétdózisú védőoltás második dózisát is megkapta, míg egydózisú (Janssen) vakcina esetében legalább 14 nappal a beutazás napját megelőzően kapta az oltást. A védőoltás megszerzését igazoló igazolványokat, papír alapú dokumentumokat nem szükséges horvát vagy angol nyelvre lefordíttatni. A horvát hatóságok elfogadják a Pfizer/Moderna/Astra Zeneca/Sputnik/Sinopharm és Janssen oltóanyagokat. A védőoltásokat a horvát hatóságok a 2. dózis (Janssen esetében az egyetlen dózis) felvételétől számított legfeljebb 270 napig fogadják el érvényesnek.


b, Egy oltással rendelkeznek: az a személy, aki az utazást megelőző fél évben átesett a COVID betegségen és csak egy oltási dózist kapott meg, az első oltást követő fél évig szintén mentesül a karantén és teszt kötelezettség alól. Természetesen mindkét körülményt (betegségen való átesettséget, első oltást) igazolni szükséges. (Pl.: Ha az illető rendelkezik a (3. pontban előírt) antigén teszttel vagy orvosi igazolással, amely tanúsítja, hogy az elmúlt fél évben átesett a betegségen és ugyanebben a féléves időszakban megkapja az oltás első dózisát is, akkor az első oltás napjától számított fél évig teszt nélkül beutazhat Horvátországba anélkül, hogy rendelkezne a második oltással is.)


c, Covid betegségen átestek: a tesztelési kötelezettségnek eleget tesz az a személy is, aki már átesett a COVID betegségen és azt a határátlépés idején igazolni tudja. A betegségen való átesettség igazolható: 270 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy antigén-teszttel, vagy a fertőzésen való átesettséget hitelt érdemlően igazoló orvosi igazolással. Teszt hiányában 10 napos karanténkötelezettség áll fenn. A horvát hatóságok a magyar nyelvű pozitív PCR teszteredményt vagy pozitív antigén alapú gyorsteszt eredményt elfogadják. A pozitív antitest eredmény nem felel meg a betegségen való átesettség igazolására. Továbbá, az EESZT nyilvántartó rendszerből kinyomtatható irat sem felel meg, amennyiben az orvosi pecséttel, aláírással nincs ellátva. A betegségen való átesettséget igazoló magyar védettségi igazolványt a horvát hatóságok nem fogadják el.


d, Covid betegségen átesettek és 1 oltással rendelkezők: a Pfizer/Moderna/Sputnik vakcina első dózisával oltott személyek esetében Horvátország szabad és korlátozásmentes belépést biztosít, ha az első dózis felvétele után eltelt 22 nap, de nem telt el 42 nap. Tehát, az első dózis felvételét követő 22. és 42. (negyvenkettedik!) nap közötti időszakban. Az AstraZeneca vakcina első dózisával oltott személyek esetében Horvátország szabad és korlátozásmentes belépést biztosít, ha az első dózis felvétele után eltelt 22 nap, de nem telt el 84 nap. Tehát, az első dózis felvételét követő 22. és 84. (nyolcvannegyedik!) nap közötti időszakban.

Fontos azonban, hogy a korlátozásmentes belépés kizárólag ebben az időszakban, ezekben az idősávokban érvényes. Ha az első dózis felvételét követő mentességi időszak (a 42. nap, illetve 84. nap) letelik, akkor a beutazó csak a második dózis felvételét követően tud szabadon és karantén-mentesen beutazni. A Sinopharm vakcina esetében a FŐSZABÁLY, azaz két dózis felvétele biztosít szabad belépést, míg a Janssen vakcina esetében az oltást követően 14 napnak kell eltelnie a teszt- és karanténmentes beutazáshoz!


e, Védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőknek: a mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi, negatív SARS-CoV-2 PCR teszt (PCR teszt) vagy a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatásával.

(Az elfogadott antigén-tesztek listája az itt belinkelt dokumentumban található: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf).


Fontos kitétel: A szerológiai teszteket a határátlépésnél a horvát hatóságok NEM fogadják el. Az antigén tesztek esetében, a patikában vásárolható és öntesztelésre használható gyorsteszteket a horvát hatóságok NEM fogadják el. Az antigén teszteket laborban vagy erre a célra hitelesített tesztelési központokban kell elvégeztetni, amelyekből a teszt eredménye és a teszt elvégzésének dátuma is hitelesen megállapítható.


Gyermekek utazása: 12 év alatti gyermekek mentesülnek a tesztelési-, és a karantén kötelezettség alól, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük a fenti 3 felsorolt lehetőség miatt belépésre jogosult. 12-18 év közötti személyeknél a 3. pont feltételei szükségesek a beutazáshoz.


A belépéshez minden esetben regisztráció szükséges: a határon minden esetben nyilatkozni kell a tervezett tartózkodás időtartamáról, annak helyszínéről, valamint több napos tartózkodás esetén a szállás pontos címéről.

A határon történő várakozási idő lerövidítése érdekében javasoljuk, hogy az adatokat az utazást megelőzően a https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül töltsék fel és az ezt követően kapott visszaigazoló e-mailt kinyomtatva vigyék magukkal az utazásra.


Hazautazás Magyarországra:

Június 23-ától érvényes útiokmányok birtokában Horvátországból Magyarországra– a polgári légijárművel történő beutazás esetét ide nem értve – korlátozásmentesen (karantén-/teszt-/védettség-/oltottság igazolása nélkül) térhetnek vissza, utazhatnak be az állampolgárok.


Részletes információk a Konzuli Szolgálat oldalán találhatók: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag

Bulgária

Jelenleg az alábbi szabályok szerint lehetséges a beutazás:

 1. OLTÁSSAL RENDELKEZŐKNEK:

a, EU Covid-igazolvánnyal rendelkezők (digitális vagy papír alapú)

Az oltást igazoló dokumentum csak az utolsó dózis beadását követő 14 nap elteltével jogosít fel az országba való belépésre.


b, olyan igazolvánnyal rendelkeznek, amelynek adattartalma megegyezik az uniós Covid-igazolvány adattartalmával:

Az oltást igazoló dokumentum csak az utolsó dózis beadását követő 14 nap elteltével jogosítja fel az utazót a korlátozásmentes beutazásra. Az oltási igazolásnak tartalmaznia kell az oltott utazó nevét (az utazás során használt úti okmány szerint), a születése dátumát, az oltás(ok) beadásának dátumát, az oltóanyag fajtáját, az oltóanyag gyártóját, az oltóanyag tételszámát, a beadott dózis mennyiségét, valamint a dokumentumot kiállító ország és hatóság megnevezését. A korábbi (jelenleg is hatályos) rendelet mellékletében meghatározásra kerültek a beutazáshoz elfogadott védőoltások: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covishield). A magyar plasztikkártyát nem fogadják el!


 1. COVID BETEGSÉGEN ÁTESETTEKNEK:

A korábbi fertőzést egy PCR-, vagy antigén gyorsteszt pozitív eredményével lehet igazolni, melynek tartalmaznia kell azt, hogy az utazó, a beutazástól számított 15. napnál korábban átesett a COVID-19 fertőzésen. A rendelet alapján, az utazástól számított 180. napnál korábban kiállított tesztek Bulgária területére való belépéshez nem érvényesíthetőek. A dokumentumon szerepelnie kell az utazó nevének (az utazása során használt úti okmány szerint), a tesztet végző egészségügyi intézmény nevének, címének, elérhetőségének, a teszt időpontjának, és a pozitív teszteredménynek (kiírva: Positive).


 1. OLTÁSSAL NEM RENDELKEZŐKNEK:

72 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított negatív PCR-teszttel, vagy 48 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított antigén gyorsteszttel. Az antigén gyorstesztek vonatkozásában csak az EU által elfogadott gyorstesztek eredménye érvényesíthető, amelyek fajtái megtalálhatók a hivatkozott rendelet mellékletében. A teszteredménynek tartalmaznia kell az utazó személyes adatait (beleértve az utazáshoz használt úti okmány számát), a tesztet végző egészségi intézmény adatait (névvel, címmel, elérhetőséggel), a tesztelés időpontját, a teszt típusát, valamint annak negatív eredményét (kiírva: Negative) latin betűkkel.


GYERMEKEK UTAZÁSA:

2021. július 1-től a Bulgáriába való belépéskor a 12 év alatti gyermekek mentesülnek negatív PCR-, vagy antigén teszteredmény bemutatásának kötelezettsége alól.


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?bulgaria

Ciprus

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:


A Ciprusra történő beutazás szempontjából Magyarország október 21-től vörös kategóriába kerül a narancssárga kategóriából.

Oltással rendelkezők:

A COVID-19 vírus ellen teljeskörűen beoltott személyek továbbra is korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Ciprusra, azonban az oltással nem rendelkezőkre október 21-től kezdődően a vörös besorolás szerinti szabályok vonatkoznak. A CyprusFlightPass kérelmezésekor ugyanakkor a helyi hatóságok oltottként történő regisztráció esetén, vagy a betegségen történt átesettség igazolására kérhetik az uniós digitális COVID-igazolványt feltöltését.

A kétoldalú megállapodás értelmében az oltottságot igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal is be lehet utazni. Ciprus minden Magyarországon használatos vakcinát elfogad, a kétadagos oltóanyaggal beoltottak oltási igazolását a második oltás napjától, míg az egyadagos J&J védőoltás esetében a vakcina felvételétől számított 14 nap után fogadja el.

Oltással nem rendelkezők:

A vörös kategóriába tartozó országokból érkező utasok esetében a következőkre van szükség: az indulás megkezdése előtti 72 órában végzett negatív PCR tesztről szóló angol nyelvű igazolás, valamint PCR teszt elvégzése érkezéskor.

A teszt költségét az utasok fedezik, és ezen túlmenően ezeknek a személyeknek a teszt eredményének megérkezéséig házi önizolációban kell maradniuk, mely lehet szállodai szoba. A PCR teszt ára a larnakai repülőtéren 15 euró, a páfoszi repülőtéren pedig 19 euró. A teszt eredményét a vizsgálat elvégzése után 3 órán belül a www.covid-testcyprus.com oldalon lehet elérni.

12 éves kor alatt a narancssárga, vörös illetve szürke kategóriába sorolt országokból érkezők esetében nem áll fenn tesztelési kötelezettség.

Regisztráció:

Minden beutazó számára kötelező!

A Ciprusra történő utazáshoz a ciprusi kormány 2020. június 9-én létrehozta a „Cyprus Flight Pass” elektronikus platformot, amelyen a beutazáshoz szükséges adatlapot az utazás megkezdése előtti 48 órában elektronikusan kell kitölteni. A szigetre utazók így kapják meg az úgynevezett „flight pass”-t, amely az országba való belépéshez szükséges és amelyet a kiindulási országban, a repülőgépbe való beszálláskor is be kell mutatni.

A Cyprus Flight Pass-t személyenként szükséges kitölteni! A CyprusFlightPass kérelmezésekor, oltottként történő regisztráció esetén, vagy a betegségen történt átesettség igazolására kérhetik az uniós digitális COVID-igazolványt feltöltését.

https://cyprusflightpass.gov.cy/

A turisták számára a Cyprus Flight Pass tölti be az ún. Safepass szerepét, melyet teljes utazásuk alatt maguknál kell tartani nyomtatott formában, vagy a mobiltelefonra lementve. A platform használata mindenki számára kötelező, aki Ciprusra szeretne utazni. Aki a „Cyprus Flight Pass” iránti kérelmet nem elektronikus formában tölti ki, vagy anélkül érkezik a szigetre vagy 300 eurós büntetésre számíthat, vagy pedig a hatóságok visszafordítják a kiindulási országba. Kizárólag a platform műszaki meghibásodása, vagy karbantartás esetén, melyet hivatalosan a platformon jelentenek be, tekintenek el az elektronikus kitöltéstől és csak ebben az esetben fogadják el a kézzel kitöltött formanyomtatványt. További információk közvetlenül a következő e-mail címen kérhetők: info@cyprusflightpass.gov.cy

Aktuális információk a Konzuli oldalon találhatóak:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ciprus

Csehország

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

Augusztus 23-tól a cseh fél az EU-s szabályozást alkalmazza és kizárólag digitálisan letöltött, vagy kinyomtatott EU-s Covid igazolványt fogad el!

A cseh fél minden Magyarországon alkalmazott oltást elfogad:

 • Aki mindkét oltást megkapta, és a második oltás óta eltelt legalább 2 hét, avagy Janssen vakcinával történő beoltását követően eltelt legalább 2 hét (ezt EU-s digitális Covid igazolvánnyal szükséges igazolni);

 • Aki a beutazást megelőző 6 hónapon (180 napon) belül átesett a koronavírus fertőzésen (ezt EU-s digitális Covid igazolvánnyal szükséges igazolni);

Megjegyzés: akik nem oltottak, nem estek át igazoltan a betegségen, de antitest/ellenanyag került náluk kimutatásra vérvizsgálat alapján, nekik teszt szükséges a beutazáshoz (és a szolgáltatások bizonyos körének igénybevételéhez).


Aki nincs beoltva, ill. aki már több, mint 180 napja átesett a betegségen és meggyógyult, de azóta nem lett beoltva), azok számára 72 óránál nem régebbi PCR, vagy 48 óránál nem régebbi laboratóriumi antigén teszt szükséges a belépéshez. Ugyancsak teszt szükséges a 6-18 év közötti, oltással/védettségi igazolvánnyal nem rendelkező gyermekek belépéséhez is.

Augusztus 23-tól kezdődően a negatív tesztet EU-s digitális Covid igazolvánnyal szükséges igazolni!

2021. július 9-től a Cseh Köztársaságba való belépés szabályai az alábbiak szerint változnak:

az online regisztrációs formanyomtatvány kitöltése a Magyarországról érkezőknek is kötelező: https://plf.uzis.cz/


Aktuális információk a Konzuli oldalon találhatóak:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?cseh-koztarsasag

Dominika

Jelenleg az alábbi szabályok szerint lehetséges a beutazás:

Az országba való belépéshez nem szükséges sem oltási igazolás sem negatív teszt. A repülőtéren szúrópróbaszerűen és a tüneteket mutató beutazókon végeznek gyorstesztet. A beoltottságot bizonyító kártya – illetve a 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt - megléte esetén garantáltan nem végeznek gyorstesztet az érkezéskor.


Beutazáshoz a következő linken szükséges regisztrálni: https://eticket.migracion.gob.do/


https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?dominikai-koztarsasag

Egyesült Arab Emírségek

Jelenleg az alábbi szabályok szerint lehetséges a beutazás:

Január 31-től minden Dubaiba utazónak 72 órán belüli (mintavételtől számítva), kinyomtatott angol nyelvű, negatív PCR teszteredménnyel kell rendelkeznie.

Dubai július 7-től fogadja a turistákat az alábbi feltételekkel:

 • kötelező telefonos alkalmazás letöltése (Covid-19 DXB App)

 • érvényes egészségügyi biztosítás

 • 72 órán belüli negatív PCR teszt

 • Az országba belépéskor ki kell tölteni egy egészségügyi információval illetve egy karantén intézkedéssel kapcsolatos űrlapot.


A Magyarországról érkező személyek esetében Dubaiban egy újabb teszt elvégzése szükséges, a teszteredményig otthoni izolációban kell tartózkodni.

Regisztrálni a Magyaroroszágról beutazva, illetve turistáknak nem szükséges, azonban az a Covid-19 DXB App mobiltelefonos applikáció kötelezően letöltendő.

Oldottsággal járó kedvezmények jelenleg nincsenek érvényben.

A Dubaiból Abu Dhabiba történő belépés jelenleg nem lehetséges a területen alkalmazott teszt- és karanténkötelezettségek miatt.

GYERMEKEK UTAZÁSA:

A 12 év alatti gyermekeknek, illetve a közepes és súlyos fogyatékossággal élő utasok mentesülnek a tesztelés alól.


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?egyesult-arab-emirsegek

Egyiptom

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

Magyar állampolgárok Magyarországról/ Európából 1 db, a gép indulásától számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatásával léphetnek be Egyiptomba, amely tartalmaz QR kódot vagy a labor eredeti pecsétjét.

A negatív PCR teszt bemutatása alól felmentést kap, aki QR kóddal ellátott okmánnyal igazolja, hogy a WHO vagy az Egyiptomi Gyógyszerészeti Hatóság által jóváhagyott oltásból (Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Szputnyik, Sinopharm, Sinovac) mindkét adagot megkapta, és a második oltás óta legalább 14 nap eltelt. (Johnson & Johnson vakcina esetén az egyetlen dózist óta legalább 14 nap eltelt.) A gyakorlati tapasztalatok alapján az uniós vakcinaútlevelet elfogadják, valamint a magyar védettségi igazolványt is a kétnyelvű oltási igazolással együtt.


Az útlevél ellenőrzés előtt minden érkező utas köteles kitölteni egy egészségi állapotra vonatkozó regisztrációs lapot, amelyen elérhetőségeit (egyiptomi tartózkodási hely, telefonszám, email cím) és biztosításának adatait is meg kell adni.


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/afrika?egyiptom

Franciaország

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

2021. június 9-étől oltási igazolással is (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Johnson) be lehet lépni Franciaországba:

 • amennyiben az oltási igazolás bizonyítja, hogy a beutazásra legalább két héttel a második injekció után kerül sor (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca)

 • amennyiben oltási igazolás bizonyítja, hogy a beutazásra legalább négy héttel a Johnson&Johnson oltás után kerül sor


A magyar védettségi igazolványt nem fogadják el: az igazolásnak tartalmaznia kell az oltás fajtáját és a beadások időpontját.


Az oltási feltételeket nem teljesítő uniós beutazóknak továbbra is 72 óránál nem régebbi negatív PCR vagy antigén tesztet (francia vagy angol) szükséges bemutatni.


12 év alatti gyermekektől nem kérnek PCR tesztet.


Becsület nyilatkozatot kell kitölteni, hogy nem rendelkeznek koronavírus tünetekkel, a belépést megelőző két hétben nem érintkeztek koronavírusos beteggel.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from2


Aktuális információk a Konzuli oldalon találhatóak:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?franciaorszag

Görögország

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

Oltási / védettségi igazolvánnyal rendelkezők beléphetnek PCR negatív teszt és karantén kötelezettség nélkül: a második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak ahhoz, hogy elfogadják az oltási igazolványt.

Az állami szerv által kiállított igazolásnak az angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelvek valamelyikén tartalmaznia kell a következő információkat:

 • a beoltott személy teljes neve, az alkalmazott vakcina típusa, a beadott adagok száma és dátuma.

Elfogadott oltóanyagok:

 • Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Szputnyik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Elfogadják a COVID-19 betegségen átesett személyek igazolását: az állami, vagy az illetékes állami szerv által hitelesített magán laboratórium igazolásán a fent felsorolt nyelvek valamelyikén tartalmaznia kell a következő információkat:

 • A személy neve, a megbetegedés dátuma

 • Az igazolás érvényessége a megbetegedés (pozitív PCR vagy rapid antigén teszt) dátumától számított a 30. naptól a 180. napig terjedő időszakra szól.

Eddigi információink szerint, amennyiben a COVID-19 betegséget szerológiai vizsgálatokkal, antitestek jelenlétéből mutatták ki, az erről szóló dokumentumot nem fogadják el védettségi igazolásként a görög hatóságok.

Amennyiben nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal, vagy védettséget igazoló okmánnyal: a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet vagy 48 óránál nem régebbi negatív Rapid(gyors)tesztet kell bemutatniuk.
Az állami, vagy az illetékes állami szerv által hitelesített magán laboratórium igazolásán angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelvek valamelyikén fel kell tüntetni a letesztelt személy nevét, amelynek egyeznie kell a személyazonosító igazolványon, vagy útlevélen szereplő névvel.

12 év alatti gyermekektől nem kérnek PCR tesztet.

A görög hatóságok fenntartják a jogot, hogy gyorstesztet, esetleg PCR tesztet végezzenek el az országba közúton és légi úton érkező utasokon. A rapid teszt esetében helyben megvárják az eredményt. Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott személyen PCR tesztet végeznek el, annak eredményét a szálláshelyén maradva kell megvárnia. Pozitív eredmény esetén az illetőt és közvetlen kontaktjait 14 napra karanténszállodában helyezik el a görög állam költségén.


Az utazás megkezdése előtt a Görögországba belépőnek kötelező a Passenger Locator Form (PLF) kitöltése. Az angol nyelvű online nyomtatványt a következő linken érhetik el:

https://travel.gov.gr/#/

A kitöltés után az utas kap egy QR kódot, amelyet be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a mobil telefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be. A légitársaságok már felszállás előtt ellenőrzik a QR kód meglétét. Jelenleg csak abban az esetben lehet megkezdeni az utazást, amennyiben az utas megkapta a QR kódot. A PLF esetében lehetőség van a családtagok felvételére, egy PLF-ben való szerepeltetésére.


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?gorogorszag

Hollandia

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

Szeptember 6-tól Magyarország besorolása sárga (’fokozott biztonsági kockázatú ország’) kategóriára változik, így ettől kezdve a Magyarországról Hollandiába utazók esetében szükséges az uniós Covid-igazolvány (Covid certificate) bemutatása digitálisan vagy papír alapon!

Ennek megfelelően minden 12 év feletti személynek igazolnia kell, hogy:

 • vagy már teljesen be van oltva az alábbiak szerint:

Pfizer, Moderna, AstraZeneca oltásoknál a második oltás beadását követő 14. naptól érvényes, a Janssen oltásnál az oltás beadását követő 28. naptól (illetve, ha az oltás 2021. augusztus 14. előtt került beadásra, akkor már a 14. naptól)

 • vagy átesett a betegségen;

 • vagy rendelkezik 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, VAGY 24 óránál nem régebbi

negatív antigénteszttel.

Aktuális információk a Konzuli oldalon találhatóak:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?hollandia

Jordánia

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:


Az EU tagállamokból érkező teljeskörűen beoltott és erről (angol vagy arab nyelvű) igazolvánnyal rendelkező utazók egy 72 órán belül készült, negatív PCR teszttel léphetnek be az országba.

Jordánia minden vakcinatípust elfogad.

A beutazás feltétel a regisztráció is, melyet itt lehet megtenni:

https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html

valamint: egészségbiztosítás, „Aman” applikáció letöltése.


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?jordania

Maldív-szigetek

Jelenleg az alábbi szabályok szerint lehetséges a beutazás:

 1. OLTÁSSAL RENDELKEZŐKNEK:
  Kizárólag a WHO vészhelyzeti használatra engedélyezett vakcina-listáján szereplő oltásokat fogadják el a második dózist követő 2 hét után. A két oltás teljesítéséről az illetékes ország egészségügyi hatóságai által kiállított hivatalos igazolással kell rendelkezni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a beutazó teljes nevét, születési dátumát, a vakcina nevét, mindkét oltás pontos dátumát, az intézet vagy szervezet nevét, amely az oltást lebonyolította. Az említett feltételeket a Maldív Hatóságok szigorúan ellenőrzik a belépéskor. A magyar plasztik kártyát nem fogadják el!

 2. OLTÁSSAL NEM RENDELKEZŐK:
  Érkezést megelőző 96 óránál nem régebbi negatív PCR teszt


Minden turisztikai célú beutazónak - érkezése előtt 24 órával - nyilatkoznia kell az egészségügyi állapotáról. A nyilatkozatokat a központi „Imuga” portálra kell feltölteni, elérhető itt: https://imuga.immigration.gov.mv/ A negatív PCR teszt eredményt szintén csatolni szükséges az egészségügyi nyilatkozat felterjesztésekor.

Hazautazáskor szintén szükséges kitölteni az on-line egészségügyi nyilatkozatot, ennek hiányában nem szállhatnak fel a repülőgépre. Ismételten le kell tölteni a visszaigazoló QR kódot, mellyel igazolják, hogy a nyilatkozat kitöltésre került.


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?maldiv-szigetek

Málta

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

Július 14-től a beutazási feltételek a következők:

Máltára a sárga zónából engedélyezett a beutazás, ahová Magyarország is tartozik.

A 12 évnél idősebb személyek a Málta által előírt kritériumoknak megfelelő EU COVID igazolvánnyal további korlátozás nélkül, vagyis a karantén elrendelése nélkül beléphetnek az országba.

 • Málta csak a Pfizer-BioNtech, Moderna, Oxford-AstraZeneca (az Indiában gyártott kiszerelés kivételével), és a Johnson & Johnson oltásokat fogadja el. A teljes körű oltottság után 14 napnak el kell telnie a beutazás napjáig.

 • Egyéb oltások, a betegségen történő átesés, PCR és egyéb tesztek szereplése az EU COVID igazolványon nem érvényesek.

Azon személyek, akik egészségügyi okból nem kaphatnak oltást és erről angol nyelvű igazolással rendelkeznek, valamint a 5-12 év közti felnőtt kísérővel érkező gyermekek 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatásával léphetnek be az országba.

0-5 év közti gyermekek korlátozás nélkül beléphetnek a felnőttkísérő társaságában.

Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?malta

Németország

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

Valamennyi Németországba légi úton utazó, 12 évnél idősebb személynek (a tranzitálási szándékkal utazóknak is) a beutazást megelőzően, a légitársaság részére az utazás megkezdése előtt be kell mutatnia egyet az alábbi igazolások közül:

 1. A beutazás időpontjában 48 óránál nem régebbi in-vitro antigénteszt (tehát öntesztet nem fogadnak el), vagy 72 óránál nem régebbi, nukleinsav kimutatásán alapuló teszt (PCR, LAMP, TMA).

 2. Igazolás oltottsági védelemről. Oltottsági védelemmel az a személy rendelkezik, akit a német PEI intézet által jóváhagyott oltóanyagok (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) valamelyikéből az előírások szerinti mennyiségű dózissal (akár ugyanazon vakcinával, akár többféle vakcina kombinációjával) beoltottak és az utolsó dózis beoltását követően eltelt legalább 14 nap Emellett az is beoltottnak számít, aki átesett a betegségen és egyszer beoltották a fent említett oltóanyagok valamelyikével.

 3. Európai Uniós digitális Covid-igazolvány. Az igazolványt Németországban az EU által engedélyezett oltóanyagokkal (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) történt oltást követően adják ki.

 4. Igazolás arról, hogy a beutazó felgyógyult a betegségből. A betegségből történt felgyógyulást egy 28 napnál régebbi, de hat hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszttel lehet igazolni.


Aktuális információk a Konzuli oldalon találhatóak:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?nemetorszag

Olaszország

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

2021. június 21-től Európai Uniós országból az alábbi személyi kör léphet korlátozás nélkül Olaszország területére.

1. Covid-oltási igazolás birtokosa, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elismert vakcina második beadását követően legalább 14 nap telt el; az Európai Unió által elfogadott és 2021. július 1-től elérhető green pass valamennyi formai követelményének megfelelő, angol nyelvű igazolást tud bemutatni (QR kód szükséges)

2. azon személy, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a COVID-19 betegségen esett át és a hatóságilag előírt karanténidőszakot letöltötte;

3. 48 óránál nem régebbi negatív antigén/PCR teszt birtokosai.

A fentiek igazolásához használható az európai uniós egységes zöldigazolvány formai keretén kívül bármilyen egyéb, uniós tagállami hatóság által angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven kiállított papír vagy elektronikus formátumú igazolás.


A 6 éven aluliak mentesülnek az antigén/PCR teszt elvégzésének kötelezettsége alól.

2021. május 24-től egyéni utazás esetén a beutazó, csoportos utazás esetén a csoport/család egy tagja köteles a következő hivatkozáson található adatlapot kitölteni, még a beutazás előtt:

https://app.euplf.eu/#/


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?olaszorszag

Portugália

Jelenleg az alábbi szabályok szerint lehetséges a beutazás:

Covid-19 oltással nem rendelkezők:

Magyarországról jelenleg csak 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel, vagy 48 óránál nem régebbi antigén teszttel lehetséges a határátlépés. Ennek hiányában a belépést megtagadják.

EU digitális COVID-igazolvánnyal rendelkezők:

Az országba korlátozás mentesen léphetnek be abban az esetben, amennyiben az EMA által elfogadott oltások valamelyikével rendelkezik és az utolsó dózist követően minimum 14 nap eltelt. Jelenleg a Szputnyik V. és Sinopharm oltások nem tartoznak ebbe a körbe. A magyar védettségi kártyát nem fogadják el.


GYERMEKEK UTAZÁSA:

12 év alatti gyermeknél eltekintenek a tesztelés kötelezettségétől.

A beutazáshoz „Pessenger Locator”-t szükséges online kitölteni, amely az alábbi linken érhető el: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?portugalia

Spanyolország

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:


MAGYARORSZÁGON BELÜL BUDAPEST 2021. 09. 13. 0:00-TÓL KOCKÁZATOS BEUTAZÁSI TERÜLET – Hatályos 2021. 09. 19. 23:59-ig.

A kockázatos országok listáját az egészségügyi helyzet függvényében hetente vizsgálják felül

Ennek értelmében Budapestről történő beutazás esetén a lentebb meghatározott részletek szerint EU digitális Covid igazolás is szükséges a beoltottságról, a negatív teszteredményről vagy arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen.

 1. Oltási igazolás:

Igazolni kell, hogy WHO vagy az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) által engedélyezett vakcinával került beoltásra a beutazó. (Jelenleg a SputnyikV vakcina nem tartozik ebbe a körbe.) Az igazolást a vakcina utolsó dózisának (Janssen esetében az 1., a többi vakcina esetében a 2. dózis) beadása napját követő 14. naptól kezdődően fogadják el érvényesnek.

A kártya formátumú magyar védettségi igazolvány nem elegendő, mert a fenti adatok közül nem mindegyik szerepel rajta. Ezért szükséges beszerezni a fenti összes adatot tartalmazó igazolást.

 1. Negatív igazolás: indulás előtt 72 órán belüli negatív PCR / 48 órán belüli antigén gyorsteszt.


 1. Igazolás, hogy átesett a betegségen:

Illetékes hatóság vagy egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolást fogadnak el feltéve, hogy az első pozitív eredményű NAAT (=PCR, TMA) teszt elvégzését követően legalább 11 nappal később állították ki. Kockázatosnak minősített EU tagállamból beutazás esetén a beutazónak EU digitális Covid igazolással kell rendelkeznie.

A 12 év alatti kiskorúaknak nem kell igazolással rendelkeznie (Igazolás beoltottságról, Igazolás teszteredményről, Igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen), azonban a formanyomtatványt rájuk vonatkozóan is ki kell tölteni.


Előzetes regisztráció szükséges a beutazás előtt, melyet itt tudnak megtenni: https://www.spth.gob.es/

A formanyomtatvány kitöltése után az utas egy QR-kódot kap a megadott e-mail címre, amelyet be kell mutatni egyrészt az indulás előtt a beszállást kezelő személyzetnek, másrészt érkezéskor az ellenőrzés során. A QR-kód bemutatható kinyomtatva vagy telefonról is.


Aktuális információk a Konzuli oldalon találhatóak:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?spanyolorszag

Svédország

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

A magyar állampolgár Magyarország területéről az uniós Covid védettségi igazolás felmutatásával korlátozás nélkül beutazhat, amennyiben oltottságát vagy a Covid betegségen való átesettségét igazolja. A svéd hatóságok elfogadják az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltóanyagokat (Comirnaty, Janssen, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca), valamint a WHO sürgősségi engedélyével rendelkező oltóanyagokat (köztük a Sinopharm oltóanyagot). Az oltási igazolás legalább 14 nappal az első oltási adag beadását követően mentesíthet a tesztelési kötelezettség alól.

A Covid-19 betegségen való átesettség egészségügyi szakember által kiállított SARS-CoV-2 pozitív teszteredménnyel igazolható, amely a teszteredményt követő legalább 11, legfeljebb 180 napot követően mentesíthet a tesztelési kötelezettség alól.

Ezek hiányában:

a határátlépést megelőzően 72 órán belül végzett negatív Covid teszteredményt kell bemutatni. A svéd hatóságok svéd, angol, dán, norvég és francia nyelven kiállított (és nem lefordított) teszteredményt fogadnak el, amely tartalmazza a tesztelt személy nevét, a teszt levételének időpontját, a teszt típusát (PCR, LAMP, TMA vagy antigén), a kiállító adatait és elérhetőségét. Antitest teszteredményt nem fogadnak el.


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?svedorszag

Szlovénia

A jelenlegi szabályozások értelmében Szlovéniába az alábbi módon lehet beutazni:


Magyarországról 2021. július 15-étől kezdődően kizárólag PCT-feltételeknek (beoltott, negatív teszteredménnyel rendelkezik, fertőzésen igazoltan átesett) történő megfelelés esetén lehet beutazni.


2021. 05. 01-től Magyarország állampolgárai és a vele együtt utazó, 15. életévet be nem töltött közeli hozzátartozó kiskorú korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphet be Szlovéniába a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben a szülők rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított megfelelő érvényes igazolással (védettségi igazolvány).

Szlovéniába az alábbi feltételek esetén lehetséges a karanténmentes belépés:


1. 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredmény;

2. 48 óránál nem régebbi negatív antigén gyorsteszt-eredmény;

3. Covid-19 fertőzésen történő átesettség igazolása – a) tíz napnál régebbi, de hat hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszt eredmény, vagy b) orvosi igazolás COVID-19 betegségen átesettségről a betegség kezdetétől számított legfeljebb hat hónapig;

4. COVID-19 oltási igazolás, amely igazolja, hogy a jogosultja a következők egyikével rendelkezik:

 • a Comirnaty (Biontech / Pfizer) oltás második adagját legalább hét napja,

 • a Moderna COVID-19 vakcina második adagját legalább 14 napja,

 • a Vaxzevria COVID-19 (AstraZeneca) vakcina első adagját legalább 21 napja,

 • egy adag Janssen COVID-19 vakcinát (Johnson&Johnson/Janssen-Cilag) legalább 14 napja,

 • a Covishield (Serum Institute of India/AstraZeneca ) oltásának első adagját legalább 21 napja,

 • a Sputnik V oltás második adagját legalább 14 napja,

 • a CoronaVac (Sinovac Biotech) oltás második adagját legalább 14 napja, vagy

 • a Sinopharm COVID-19 oltás második adagját legalább 14 napja megkapta.


5. Covid-19 betegségen átesett személy, aki igazolja a betegségét és azt, hogy a pozitív PCR-teszteredménytől vagy a tünetek megjelenésétől számított legfeljebb nyolc hónapon belül beoltották az előző pontban említett valamely vakcina egy adagjával. Ebben az esetben a védettség fennállását az oltás napjától számítják.

6. QR-kóddal ellátott európai digitális tanúsítvány, amely tartalmazza a PCR vagy antigén-gyorsteszt negatív eredményének adatait, az oltási igazolást, betegségen való átesettség igazolását vagy a betegségből felépült személy oltási igazolását;

7. harmadik országok által kiállított QR-kódot tartalmazó, angol nyelven kiállított digitális tanúsítvány, amely legalább ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint az európai digitális tanúsítvány.

Hazautazás Magyarországra:

2021. június 23-tól érvényes útiokmányok birtokában Szlovéniából Magyarországra – a polgári légijárművel történő beutazás esetét ide nem értve – korlátozás mentesen (karantén-/teszt-/védettség-/oltottság igazolása nélkül) térhetnek vissza, utazhatnak be az állampolgárok.

A be- és hazautazással kapcsolatos további részletes információkról a Konzuli Szolgálat oldalán tudsz tájékozódni.

Törökország

A világjárvány miatt a magyar állampolgároknak az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

2021. 05. 11-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Törökországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget (beoltott, vagy fertőzésen átesett) igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. A török szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

Igazolás hiányában az országba való belépést megelőző 72 órában elvégzett, negatív SARS-COV-2 PCR teszt vagy a beutazást megelőző 48 órában elvégzett, negatív antigén gyorsteszt bemutatása szükséges. A fenti beutazási feltételek (védettségi igazolvány, negatív SARS-COV-2 PCR teszt, illetve negatív antigén gyorsteszt bemutatása) 6 év alatti gyermekekre nem vonatkoznak.


A Törökországba belépni kívánó utasoknak az ún. „Utasinformációs űrlap” formanyomtatványt kell kitölteniük a beutazást megelőző 72 órában, mely az alábbi linken érhető el:

https://register.health.gov.tr/


Aktuális információ a Konzuli oldalon található:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?torokorszag


UTAZOK.HU ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

+ 36 20 444 5545

utazas@utazok.hu